Goed werkgeverschap

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen (7:611 BW). Deze verplichting zit nu al een tijdje in mijn hoofd omdat het mij opvalt dat er zo weinig goedheid zichtbaar wordt voor de veroorzaker(s) van ongewenst gedrag. In het beleid is weinig te lezen over wat de organisatie doet voor of verwacht van die groep. 

Lees meer »

Doing the right thing

These are the three steps to take when you want to do 'the right thing' in unclear ethical situations: 1. Decide for yourself what steps you will take to determine what is right to do. The process is often more important than the outcome. 2. Organize enough contradiction and various perspectives (all stakeholders) to determine what is 'good'? 3. Be open and transparent about your decision and explain afterwards what steps you have taken to determine what is 'good'?

Lees meer »

De belangrijkste taak van een leidinggevende

Zorgdragen voor het 'veilig voelen' van alle betrokkenen in het werkproces is waar de leidinggevende echt toegevoegde waarde heeft. De belangrijkste taak van de leidinggevende is daarover het gesprek voeren in je team en met je medewerkers.  Laat die vaste beoordelingsgesprekken maar zitten en ook het POP gesprek hoef je niet verplicht te doen wat mij betreft. 

Lees meer »

Wat zeg je nou?

Natuurlijk is het moeilijk om anderen aan te spreken als zij iets doen waardoor jij je ongemakkelijk voelt of waar je het niet mee eens bent. Tegelijkertijd is er geen andere mogelijkheid dan het gesprek aan te gaan. Je mag er een dag mee wachten, je mag iemand vragen om erbij te zijn, je mag vragen of iemand het met je wilt voorbereiden, je mag van alles. Maar het gesprek moet plaatsvinden. 

Lees meer »

Actie nemen op ongewenst gedrag

Als je collega ongewenst gedrag vertoont of je hoort dat iemand daarover klaagt is het het beste om dat te bespreken met die collega. Maar dat levert vaak op dat iemand alleen maar in de verdediging gaat of het ontkent.

Lees meer »

Coach of sparringpartner, het verschil

Het werkgebied van de coach is de ontwikkeling. Samen bepaal je waar je niet zo goed in bent, je stelt vast wat je wilt leren en hoe je wilt leren en je gaat aan de slag. Op een gegeven moment heb je die vaardigheid, dat inzicht etc ontwikkelt en kan het coaching traject worden afgesloten.

Lees meer »