Ondernemingsraden zijn een belangrijke raadgever, informant en adviseur voor organisaties. Los van hiërarchie en afhankelijkheid kunnen ze de bestuurder hun perspectief leren kennen. Dat is een geschenk voor de bestuurder. Ik help graag de ondernemingsraad of de bestuurder met vertellen, vragen stellen en het volgen van de wettelijke kaders.

 

Ervaring in Nederland

Ik adviseer de ondernemingsraad van Ouderenlandgoed Grootenhout.  Ouderenlandgoed Grootenhout biedt zorg aan ouderen met dementie die een dag en/of woonverblijf zoeken. Ze streven ernaar om de bewoners zoveel mogelijk geluksmomenten te bezorgen. 

Ik adviseer de ondernemingsraad van HUB organoids. Een high end technologisch bedrijf dat organoids maakt (dat zijn verkleinde en versimpelde versies van organen die buiten het lichaam zijn gekweekt) en daarop medicijnen en behandelingen test.

Als vertrouwenspersoon en als commissaris heb ik natuurlijk regelmatig contact met de OR. Maar dan meer om bij te praten of als Sparring Partner.

 

Ervaring in Europa

In samenwerking met Petra Molenaar van Pemota Consultancy adviseer en train ik de EOR van bijvoorbeeld PPG en Carrier.

 

Wetgeving

Een Nederlandse Ondernemingsraad wordt opgezet als de organisatie meer dan 50 in de onderneming werkzame personen heeft (dat zijn medewerkers op contract maar ook langdurige inleners).

Een Europese ondernemingsraad wordt opgezet als de organisatie meer dan 1.000 medewerkers heeft in Europa en in meer dan 2 landen een organisatie heeft met meer dan 150 medewerkers.