Goed werkgeverschap

Gepubliceerd op 29 april 2024 om 13:47

De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen (7:611 BW). Deze verplichting zit nu al een tijdje in mijn hoofd omdat het mij opvalt dat er zo weinig goedheid zichtbaar wordt voor de veroorzaker(s) van ongewenst gedrag. In het beleid is weinig te lezen over wat de organisatie doet voor of verwacht van die groep. 

Bijna alle organisaties willen een lerende organisatie zijn. Ze laten iedereen weten dat je fouten mag maken. Maar dat is niet de houding die de veroorzaker(s) tegenkomen. De leidinggevende, de afdeling HR, de vertrouwenspersoon staan allemaal klaar om de melder te ondersteunen, om het onderzoek te starten, om de veroorzaker(s) te veroordelen.

Natuurlijk moet de melder worden gehoord en geholpen.

Maar een goed werkgever hoort en helpt ook de veroorzaker(s).