De cijfers zijn al jaren vrijwel ongewijzigd. Ieder jaar krijgt zo’n 16% van de Nederlandse beroepsbevolking te maken met ongewenste omgangsvormen op het werk, zoals pesten en intimidatie door directe collega’s en leidinggevenden. Daarnaast meldt maar liefst 23% ongewenst gedrag door derden: klanten, leerlingen, passagiers, patiënten.

Ik vind het belangrijk dat medewerkers hierover kunnen praten. Ik vind het ook belangrijk dat de organisatie zeer zorgvuldig omgaat met alle betrokkenen.

Wil je contact met mij opnemen als vertrouwenspersoon? Bel me dan op 06 15 91 17 63.

 

Ervaring

Ik ben extern vertrouwenspersoon (ongewenst gedrag en integriteit) bij:

Compagnon Een HR adviesbureau dat is gespecialiseerd in het proces van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers

Van Gogh Museum Het museum dat is gespecialiseerd in het leven het werk van Vincent van Gogh

FIOM Fiom is het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, verwantschapsvragen en adoptie. 

LCG LCG leidt organisaties in hun verandering, door te adviseren, realiseren, trainen en coachen.

Ditio Een organisatie die klanten helpt om projecten op tijd, binnen budget en volgens de hoogste kwaliteitseisen te voltooien.

Mijn vaste backup is  Nathalie Boudrie. Samen met haar doen we ook onderzoek

 

Wetgeving

Arbowet; de arbeid die in de organisatie verricht wordt, mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De organisatie is verplicht tot het ontwikkelen en uitvoeren van een arbeidsomstandighedenbeleid. Iedere werknemer in een organisatie van 25 of meer werknemers heeft wettelijk recht op een vertrouwenspersoon. (23 mei 2023 2e kamer, moet nog worden bevestigd in de 1e kamer).

Wet bescherming klokkenluiders verplicht bedrijven met meer dan 50 werknemers om een intern meldkanaal te hebben op het gebied van ethische schendingen en misstanden en om klokkenluiders te beschermen (beleid na instemming OR of PVT of helft medewerkers).

 

Materiaal

De handreiking van Mariette Hamer over ongewenst gedrag is goed leesbaar en bevat veel handzame tips. Klik op deze link en kom bij het rapport.

Het rapport van de commissie van Rijn; 'Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan' is ook zeker het lezen waard. Klik op deze link en kom bij het rapport.

De bladzijde van de overheid over integriteit en meldloketten is een goed startpunt als je daar meer over wilt lezen. Klik op deze link.